Wat is Triple-E?

Triple-E is een kennisnetwerk en –platform van VUmc, VU, GGZ inGeest en ARQ. Triple-E richt zich op het bevorderen van digitale technologieën & nieuwe media (eHealth) in de (geestelijke) gezondheidszorg. Dit gebeurt door het onderzoeken, ontwikkelen en initiëren van e(Mental)Health toepassingen.

Van onderzoek naar zorgprogramma
Digitale technologieën en nieuwe media binnen de gezondheidszorg worden ingezet voor screening, preventie, vroege interventie, behandeling, terugvalpreventie en langdurige zorg. Eén van de vele uitdagingen van Triple-E is het integreren en vertalen van de onderzoeksresultaten in standaard zorgprogramma’s.

Multidisciplinair
Triple-E is per definitie multidisciplinair. Wij werken samen met psychologen, psychiaters, artsen, epidemiologen, economen, sociologen, taalkundigen, communicatiewetenschappers, multimedia- en computerwetenschappers, en met experts op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wij verbinden eHealth onderzoek met de praktijk van patiënten, behandelaren en zorginstellingen. In dit kader zijn er onder VU/VUmc onderzoeksgroepen diverse projecten op het gebied van eHealth.  overzicht projecten

Patiëntenperspectief
De voornaamste onderzoeksdoelen van Triple-E zijn het verwerven van kennis (klinisch, technologisch, zorg) en het ontwikkelen van effectieve producten (eHealth interventies en multimedia-applicaties). Het patiëntenperspectief staat hierbij centraal, sterker nog: alle toepassingen worden ontwikkeld in samenwerking met patiënten.

Wie zijn wij

Partners

Triple-E gelooft sterk in de kracht van het delen en samenwerken met anderen,
om innovatie en onderzoek in de zorg te versnellen en implementeren.