E-Mental-Health Implementation: The digital revolution in mental healthcare

Maandag 11 juni 2018, 12.00 – 16.00
Haus der Universität Düsseldorf | Schadowplatz 14| 40212 Düsseldorf | Duitsland

E-mental health heeft veel potentie. Een paar pluspunten: patienten worden weerbaarder, het is kosteneffectief en kan onafhankelijk van tijd en plaats worden ingezet. In heel Europa worden nationale en transnationale initiatieven, onderzoeksprojecten en netwerken ontwikkeld. Toch verloopt de inplementatie van e-mental health in de gezondheidszorg in Duitsland langzaam. Er is behoefte aan modellen die een succesvolle en kwalitatief goede implementatie kunnen waarborgen en stimuleren. Ook ontbreken veilige e-mental health toepassingen. Hert is kortom hard nodig dat er ontwerpen komen voor duurzame implementatie.

Hoe kunnen we omgaan met deze implementatie uitdagingen op het gebied van e-mental health? Wat zijn de toelatingseisen voor de Duitse gezondheidszorg? Wat is er nodig om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen? Hoe kan de kwaliteit en veiligheid van  e-mental health toepassingen worden gegarandeerd? En welke best practice-voorbeelden zijn er?

Deze onderwerpen en vragen rondom het gebruik van digitale toepassingen in de ggz komen in het seminar op 11 juni aan de orde. Wij nodigen u van harte uit deze interessante dag met lezingen en discussie bij te wonen. Wij verwachten deelnemers uit het veld van de gezondheidszorg, wetenschap, politiek en ontwikkelaars van digitale toepassingen. Het seminar is gratis, maar registratie vooraf is noodzakelijk. Registreer u online via www.dgppn.de. Binnenkort volgt het gedetailleerde programma. Er is een aanvraag gedaan voor certificering volgens het Duitse CME systeem.