Evalueren van het gebruik van OncoQuest, een touch screen computersysteem om de kwaliteit van leven en psychische distress te monitoren bij patiënten met kanker, en het bijbehorende verpleegkundig spreekuur.