Depressie

Met behulp van kunstmatige intelligentie het gat dichten tussen begeleide en onbegeleide internetbehandelingen voor depressie.

Project Facts

thema
vakgroep
hoofdonderzoeker
type onderzoek
financier
looptijd
contact email
website
contact telefoon

‘ICare – Integrating Technology into Mental Health Care Delivery in Europe’ is een gerandomizeerd onderzoek met controlegroep naar de (kosten)effectiviteit van een transdiagnostische interventie (een interventie die zich richt op vergelijkbare onderliggende problemen en factoren) voor de preventie van depressie en angststoornissen bij studenten.

We zoeken nu deelnemers, zie: ICare Prevent kan je stemming verbeteren (oproep)

Project Facts

thema
vakgroep
hoofdonderzoeker
type onderzoek
financier
looptijd
contact email
website
contact telefoon

Improving students mental health (focus on depression and anxiety).

 

Project Facts

thema
vakgroep
hoofdonderzoeker
type onderzoek
financier
looptijd
contact email
website
contact telefoon

eMEN wil het eerste EU-platform ontwikkelen voor innovatie en implementatie van eMentalHealth. De deelnemende landen zijn Nederland (projectleiding St. Arq), België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en de UK. Het project wordt gesubsidieerd door het Interreg North West Europe programme en loopt van juni 2016 tot eind 2019.

Binnen Europa groeit de vraag naar goede geestelijke gezondheidszorg gestaag. Steeds meer mensen wachten op een goede behandeling. Om hieraan tegemoet te komen en de kosten beheersbaar te houden is het noodzakelijk dat er nieuwe, innovatieve behandelmethoden worden ontwikkeld. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de inzet van digitale technologie: eHealth voor de GGZ (eMentalHealth). eMental Health kan zowel preventief als tijdens de behandeling voor veel mensen een goede behandeling garanderen en houdt bovendien de kosten beheersbaar. Het gaat bijvoorbeeld om apps, virtual reality, wearable devices, online behandelmodules en virtual real-time therapie.

Wat wil eMEN?
In diverse landen in Noordwest-Europa wordt al gebruik gemaakt van eMentalHealth, maar de onderlinge verschillen zijn groot, zowel wat betreft de technologische ontwikkeling, het aanbod als de implementatie. eMEN zet zich in voor meer betaalbare, toegankelijke, effectieve en ondersteunende geestelijke gezondheidszorg. Het platform richt zich op productinnovatie, het ontwikkelen, testen en implementeren van eMentalHealth en kennisuitwisseling. De aanpak is multidisciplinair: innovatief wetenschappelijk onderzoek, gezamenlijke productontwikkeling, beleidsondersteuning en doelgroepencommunicatie worden in dit project gecombineerd.

Belangrijkste doelstellingen
Kennisdeling op 24 internationale evenementen
Ondersteuning van tenminste 15 kleine/middelgrote ondernemingen (KMO’s)
Verder ontwikkelen en implementeren van 5 eMentalHealth producten op het gebied van depressie, angst en psychotrauma
1 methode voor kwaliteitsbeoordeling
1 transnationale beleidsrichtlijn

website: www.nweurope.eu/emen
twitter: @eMEN_EU
flyer: www.nweurope.eu/media/1653/emen-flyer_nl.pdf

Het implementeren van een veiligheidsplan smartphone app voor suïcidale patiënten, gecombineerd met zelfmonitoring (ecological momentary assessment, of EMA)

 

Project Facts

thema
vakgroep
hoofdonderzoeker
type onderzoek
financier
looptijd
contact email
website
contact telefoon