Projecten

Hieronder een overzicht van lopende projecten op het gebied van eMentalHealth onder VU/VUmc onderzoeksgroepen. Met deze bundeling willen we kennisuitwisseling en multidisciplinaire samenwerking faciliteren en voorkomen dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden.
De diverse onderzoeken richten zich op verschillende doelgroepen en bestrijken niet alleen het gehele zorgspectrum maar ook de verschillende aspecten van het innovatieproces. Heeft u zelf een aanvulling op het overzicht, laat het ons weten! Mail naar: info@triple-ehealth.nl

 

eMEN: oprichten van een EU-platform voor innovatie en implementatie van eMental Health.

Binnen Europa groeit de vraag naar goede geestelijke gezondheidszorg. Steeds...

GET READY – Guided E-healTh for RElapse prevention in Anxiety and Depression

Begeleide E-health voor terugvalpreventie bij depressie en angst Het GET...

Motivationele gespreksvoering bij online behandelingen voor angst en depressie

Online behandelingen voor angst en depressie zijn effectief en vinden...

Back 2 Action

Physiotherapy enriched with an eHealth psychological intervention for patients at...

Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research (CASPAR)

Het implementeren van een veiligheidsplan smartphone app voor suïcidale patiënten,...

Caring Universities

Improving students mental health (focus on depression and anxiety).  

TraumaGameplay

Het ontwikkelen en testen van een serious game, die kort...

ICare

‘ICare - Integrating Technology into Mental Health Care Delivery in...

LEF-GGZ

Leefstijl en fysieke gezondheid van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen...

MamaKits online

Onderzoek naar het effect van een online interventie op depressieve...

OncoQuest

Evalueren van het gebruik van OncoQuest, een touch screen computersysteem...

OncoKompas

Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het OncoKompas: een ehealth interventie...

Online interventie voor partners

Toetsen van de effectiviteit van een online zelfhulpinterventie gericht op...

IntelliHealth

Het ontwikkelen van intelligente mobiele applicaties ten behoeve van het...

Informatiedesk

Literatuuronderzoek over effectieve psychosociale interventies bij dementie, ontwikkeling van factsheets...

BETTER

BlEnded TreaTmEnt Research: Effectiviteitsonderzoek. Hoe cliënten, behandelaren en managers de...

E-Compared 

(1) evalueren state of the art ICT interventies voor depressie...

MasterMind

Management of mental health disorders through advanced technology and services...