dr. Judith Bosmans

Universitair docent Doelmatigheidsonderzoek
Afdeling Gezondheidswetenschappen en EMGO+ Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg,
Faculteit der Aard en Levenswetenschappen,
Vrije Universiteit Amsterdam