e-Professional

Doel is het creëren van aanbod voor zorgprofessionals, ter ondersteuning van het primaire zorgproces. En mooi voorbeeld hiervan is het ZonMw project gericht op de ontwikkeling van e-learning modules voor professionals over  suïcidepreventie, met onder andere psycho-educatie en screeningsvaardigheden. Meer informatie