e-Preventie, e-Behandeling en e-Zorg

Centraal staat de ontwikkeling en toepassing van leefstijl- en psychologische interventies binnen de gehele zorgketen van preventie, behandeling en zorg. Dit vindt plaats door middel van via internet, smartphones, tablets en sensoren.

Het betreft veelvoorkomende psychische aandoeningen zoals depressies, leefstijlgerelateerde aandoeningen (bv. obesitas) en co-morbide aandoeningen (bv. diabetes, angst en verslaving).

De doelgroepen omvatten alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen, dus ook ouderen boven de 65 jaar en mensen met een andere etnische achtergrond.

Voor preventie en behandeling gebruikt men mobiele en draadloze zorg, sociale media en generieke platforms. Hiertoe behoren ook de ontwikkeling van interactieve thuiszorginterventies en gezondheidsinterventies op maat.

Een voorbeeld van een interactieve thuiszorginterventie is ‘Ambient assisted living’ (AAL). AAL ontwikkelt ‘intelligente leefomgevingen’ die ouderen thuis ondersteunen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Meer over AAL