e-Onderzoek

Dit domein maakt slim gebruik van ICT om onderzoeksmethoden te vernieuwen.
Het gaat om: het ontsluiten van Big Data, online screening en adaptief testen, machine leertechnieken, datamining en het ontwikkelen van serious test-games. Er worden bijvoorbeeld complexe algoritmes en modellen ontwikkeld voor de toepassing binnen gedragswetenschappen en geneeskunde.