e-Monitoring

E-monitoring richt zich op het onderzoek en de toepassing van EMA- en EMI-technieken:

  • EMA: ‘Ecological momentary assessment’
    verzamelt real-time gegevens van deelnemers, bijvoorbeeld over hun stemming, lichamelijke symptomen of locatie. Deze techniek kan relatief gemakkelijk worden toegepast, bijvoorbeeld met behulp van smartphones of draadloze sensoren.
  • EMI: ‘Ecological momentary intervention’
    biedt op afstand hulp op maat, bijvoorbeeld door middel van een smartphone.

Beide technieken zijn innovatief. Ze worden toegepast binnen behavioural medicine (voor obesitas, diabetes en stoppen met roken) en klinische psychologie (voor depressie en angststoornissen).