E-Serious Gaming

E-serious gaming voor preventie en zorg is een jong en innovatief wetenschapsdomein. Gaming kan in de gezondheidszorg op verschillende manieren worden toegepast en onderzocht. Serious games worden bijvoorbeeld ontwikkeld en onderzocht voor de behandeling van depressie bij jongeren, om de behandeling en de therapietrouw aantrekkelijker te maken (zie www.sparx.org). Binnen Triple-E is onderzoek naar serious gaming voor jongvolwassenen en volwassenen in voorbereiding. Dit geldt ook voor het toepassen en onderzoeken van ‘gamification’ van bestaande eHealth interventies, waarmee eveneens de toegankelijkheid en impact voor deelnemers en patiënten vergroot kan worden.