e-Communities

Binnen dit onderzoek staat het creëren en evalueren van gezonde en slimme wijken centraal. Het project Park of Perk? heeft bijvoorbeeld onderzocht hoe de inrichting van een buurt het beweeggedrag en de leefstijl van mensen positief kan beïnvloeden. Ook eHealth kan hierbij een belangrijke rol spelen, zoals ook bleek uit het HealthLab project voor ouderen in Amsterdam. Dit project ging uit van holistische eHealth ondersteunde zorg voor ouderen (sociale interactie, preventie, zelf-management en dagelijkse ondersteuning).