Onderzoek

De eHealth onderzoeksdomeinen waar Triple-E zich mee bezighoudt, dragen bij aan de vernieuwing van de gezondheidszorg. De projecten zijn innovatief en richten zich op uiteenlopende onderwerpen en stakeholders, variërend van particulieren, professionals, teams en organisaties tot systemen. Ook de aard of opzet van de onderzoeken zijn verschillend: ze kunnen experimenteel of neurobiologisch van aard zijn, het kan gaan om doelmatigheidsonderzoek of effectiviteitsstudies, maar bijvoorbeeld ook om een grootschalige implementatie van evidence-based interventies in de dagelijkse praktijk.