Soorten onderzoek

De eHealth onderzoeksprojecten waar Triple-E zich mee bezighoudt, dragen bij aan de vernieuwing van de gezondheidszorg. Ze beslaan uiteenlopende onderwerpen en hebben een wisselende opzet. Ze kunnen experimenteel zijn of neurobiologisch, het kan gaan om doelmatigheidsonderzoek of effectiviteitsstudies, maar bijvoorbeeld ook om implementatie in de dagelijkse praktijk. Er zijn patiënten en diverse stakeholders bij betrokken, variërend van particulieren, professionals, teams en organisaties tot systemen.