“I-sleep, a guided e-health intervention for insomnia in specialized mental health treatment of mood disorders; a non-randomized pilot trial”

Ongeveer één derde van de algemene bevolking kampt met slaapproblemen. 10% van hen ervaart zelfs zulke ernstige slaapproblemen dat hun dagelijks functioneren erdoor wordt verstoord. Ook bij patiënten met een uni- of bipolaire depressie zijn slaapproblemen een veelvoorkomend probleem. Dit heeft een grote impact op hun dagelijks functioneren.

Achtergrond
De meest gebruikelijke behandeling van slaapproblemen is farmacotherapie. Deze therapie is door het risico op bijwerkingen en de beperkte werkzaamheid op de lange termijn echter ongewenst. Met cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen slaapproblemen succesvol behandeld worden, maar het aantal behandelaren dat hierin getraind is, is beperkt. Bij patiënten die voor een uni- of bipolaire depressie behandeld worden binnen de specialistische GGZ vormen slaapproblemen dan ook slechts zelden een apart onderdeel van de behandeling. Het werken met een online (CGT) interventie kan hierin mogelijk verandering brengen.

eHealth: iSleep
De online interventie bestaat uit vijf sessies:
1. Psycho-educatie over slaap, slaapstoornissen en slaaphygiëne
2. Slaaprestrictie en stimuluscontrole-training
3. Rumineren en ontspanningstechnieken
4. Cognitief herstructureren
5. Terugvalpreventie.

De studie iSleep&Mood onderzoekt of I-Sleep toegevoegd kan worden aan de behandeling van patiënten met een depressie én slaapproblemen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder ambulante patiënten die behandeld worden bij GGZ inGeest. Zij worden hierbij begeleid door behandelaars van de eHealth@mind poli, zie: www.ehealthatmind.nl.

Wat meten we?
Allereerst meten we de scores tussen de interventie- en controlegroep op slaapproblemen en depressieve symptomen, voor en na de interventie. Ook onderzoeken we de (patiënt)tevredenheid over de interventie, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Verwacht wordt, dat I-Sleep niet alleen de slaapproblemen zal verminderen, maar ook de depressie en dat het een positieve invloed heeft op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. 

Werving
De werving is eind januari 2017 gestart en vindt plaats bij de zorglijn Depressie en Bipolair, locatie De Nieuwe Valerius van GGZ inGeest. We hopen in totaal 60 depressieve patiënten met slaapproblemen te includeren.

Onderzoekers
De betrokken onderzoekers bij deze studie zijn:
Dr. E. Dozeman, Senior onderzoeker (GGZ inGeest)
Dr. D.J.F. van Schaik, MD (VUmc/GGZ inGeest)
Dr. U. Klumpers, MD (VUmc/GGZ inGeest)
Prof. Dr. A. van Straten (Vrije Universiteit)
C.R. van Genugten, MSc, onderzoeksassistent (GGZ inGeest)

Meer informatie
Els Dozeman (onderzoeker en behandelaar), T: 06-44920316
Claire van Genugten (onderzoeksassistent), T: 020-7885787

Wij zijn het best te bereiken op het volgende e-mailadres: isleepandmood@ggzingeest.nl of via de website van GGZ inGeest.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen GGZ inGeest en gesubsidieerd door Stichting tot Steun VCVGZ (Vereniging voor Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken)