Op 25 september a.s. vindt de volgende Triple-E bijeenkomst plaats, met als thema “Een andere kijk op eHealth: de maatschappelijke betekenis van mensverbetering”. Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan eHealth vanuit het  perspectief van human enhancement (mensverbetering). Hierbij worden technologieën ingezet om de competenties van ‘gezonde mensen’ te verbeteren en te versterken. Hoe kunnen we ook binnen het domein van eHealth onderzoek meer gebruik maken van het conceptuele kader van human enhancement zowel op het niveau van  patiënten als de samenleving. We hebben dr. Jacqueline de Jong uitgenodigd om met ons over dit thema in gesprek te gaan.

“Een andere kijk op eHealth: de maatschappelijke betekenis van mensverbetering”

Human enhancement verschilt van de somatische en psychologische behandelingen die wij al kennen, omdat het andere doelen tracht te bereiken dan de behandeling van of preventie van ziekten. Human enhancement verwijst naar het gebruik van technologie om uiterlijk, gedrag, stemming van gezonde mensen te verbeteren. Dankzij de opkomst van convergerende technologieën en de snelle groei van wetenschappelijke kennis over het functioneren van het menselijk lichaam en brein, verschijnen er steeds sneller allerlei toepassingen voor human enhancement op de consumentenmarkt.

questTechnologieën voor mensverbetering roepen allerlei vragen en reacties op. Is het gebruik ervan wenselijk? Mag iedereen voor zichzelf beslissen of hij of zij zichzelf wil verbeteren? Moet dit gereguleerd worden? Hoe zal dit ons zelfbeeld veranderen? Welke invloed heeft dit op onze solidariteit met zieken of zwakkeren? Leidt het tot sociale druk?

De maatschappelijke discussie over human enhancement spitst zich meestal toe op de vraag waar de grenzen liggen van individuele zelfverbetering. De ministeries van (Veiligheid en) Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelden in samenwerking met het Rathenau Instituut een nieuw perspectief op human enhancement. Bieden zulke technologieën ook kansen om onze samenleving als geheel te verbeteren (social enhancement)? In een verkennend onderzoek stellen zij de vraag centraal of de overheid technieken voor human enhancement in kan zetten met het collectieve doel een veiliger en rechtvaardiger samenleving te creëren. Welke ethische, juridische en maatschappelijke overwegingen zouden daarbij moeten gelden?

De vraag tijdens deze Triple-E bijeenkomst is wat de ethische en maatschappelijke discussies rondom human enhancement te bieden hebben aan eMental-health onderzoek en praktijk en vice versa.

 

Programma

14:45  –   Inloop met koffie

15:00  –   Welkom door prof. dr. Heleen Riper

15:10   –  Presentatie van dr. Jacqueline de Jong

15:45   –  Discussie / stellingen

16: 30  –  Informeel netwerken

 
Vergeet je niet aan te melden! info@triple-ehealth.nl

 

De bijeenkomst vindt plaats in Agora 4, in het Hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105 Amsterdam.

 

Over dr. Jacqueline de Jong

Jacqueline B. de Jong werkt sinds 2008 bij de directie Strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij is strategisch verkenner en adviseur op het gebied van nieuwe technologieën. Jacqueline studeerde psychologie en promoveerde bij faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de UvA op het onderwerp Collectief Talent.

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie