Vandaag  heeft Wouter Bos (bestuursvoorzitter VUmc) geheel in stijl via een videoverbinding Triple-E gelanceerd. De lancering vond plaats tijdens het Mobile Healthcare congres in de Jaarbeurs Utrecht. Triple-E staat voor EMGO+ eHealth Excellence, een ambitieus initiatief voor het versterken van de koploperspositie van Nederland op het gebied van eHealth. Door de inzet van innovatieve ICT en multi-disciplinaire samenwerking wil Triple-E de toegankelijkheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van de (geestelijke) gezondheidszorg verbeteren.

Wouter Bos, voorzitter Raad van Bestuur VUmc lanceert Triple-e

Concreet: preventie, behandeling en zorg op maat zoveel mogelijk in de natuurlijke leefomgeving van de patient én met de patient aan het roer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve digitale technologieën, nieuwe media en mobiele applicaties voor bijvoorbeeld screening, preventie, vroege interventie en behandeling van gezondheidsproblemen zoals depressies. Triple-E is een initiatief van EMGO+, een onderzoeksinstituut waarbinnen het VUmc, de VU en GGZ inGeest nauw samenwerken op het gebied van onderzoek en implementatie.

Interview met Wouter Bos over eHealth

Triple-E profileert de Amsterdamse metropoolregio als een internationaal toonaangevend eHealth kennisnetwerk, en de Amsterdamse Zuidas als een Europees kerngebied van multi-disciplinair wetenschappelijk onderzoek en bedrijfseconomische eHealth activiteiten. Deze toonaangevende positie van Nederland blijkt niet alleen uit het grote aantal nationale en internationale wetenschappelijke publicaties en lopende onderzoeksprojecten: Nederland loopt ook voorop in de invoering van eMental-Health in de zorgpraktijk. Wouter Bos is duidelijk over de noodzakelijkheid van dit initiatief. “We lopen nu nog voorop, maar in Nederland domineert de versnippering. Op kleine schaal zijn er meer dan voldoende interessante initiatieven. Vaart, volume en commitment van alle betrokken partijen  zijn onmisbaar om eHealth echt succesvol te maken. Het is noodzakelijk dat ook in Nederland een sprong voorwaarts wordt gemaakt. Het is bijna onverantwoordelijk om geen gecoördineerde inspanning te doen als je ziet welke resultaten er mogelijk zijn. En dat terwijl Nederland zo veel mee heeft.”

Recent heeft Triple-E een aantal grootschalige Europese onderzoeksprojecten gehonoreerd gekregen op het gebied van het ‘blended’ behandeling van depressie dat wil zeggen het combineren van internet met face tot face behandelingen. Een voorbeeld is E-COMPARED, the European Comparative Effectiveness Research on the Online Treatment of Depression. Hieraan werken twaalf Europese landen mee en gezamenlijk wordt dit de grootste trial naar de (kosten) effectiviteit van depressiebehandeling in de dagelijkse praktijk.

Triple-E voorzitter Heleen Riper:” Onze ambitie is om onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden waardoor eHealth innovaties die bewezen (kosten)effectief zijn ook sneller in de zorg geïmplementeerd kunnen worden. Samenwerking betekent ook het voorkomen van het steeds op nieuw het wiel uitvinden en het inzetten op innovatie en duurzaamheid hiervan. Voor patiënten betekent dit dat zij via eHealth meer eigen regie  en kwalitatieve (geestelijke) gezondheidszorg op maat en op tijd krijgen die beter aansluit bij hun wensen en behoeften.”