Scriptieprijs Online Hulp 2013

Dit jaar is Triple-E voor het eerst betrokken bij de Scriptieprijs Online Hulp. De scriptieprijs is een initiatief van stichting E-hulp, het kennis- en adviescentrum voor online hulpverlening, die in 2008 voor het eerst deze prijs uitreikte.  Met het ondersteunen van de scriptieprijs wil Triple-E talentvolle onderzoekers stimuleren om actief te worden in het relatief nieuwe vakgebied van online hulp. De winnaar van de Scriptieprijs krijg naast een geldbedrag van €1.000,- dan ook de kans om twee maanden betaald mee te lopen binnen Triple-E.

En de winnaar is…

De scriptieprijs online hulp is dit jaar gewonnen door Ronald Roskam, met een onderzoek naar vaardigheden van  behandelaren bij ‘Alcoholdebaas.nl’.

Ronald Roskam

Ronald Roskam

 

Hoe ben je erop gekomen om je op te geven voor de scriptieprijs?

“Ik had een scriptie geschreven en hier een mooi cijfer voor gekregen. Je hoort geregeld andere studenten en gepromoveerde onderzoekers die prijzen winnen. Ik dacht ik ga gewoon via Google eens kijken wat ik tegenkom. Ik kwam uit bij Stichting E-Hulp. Ik kende stichting E-hulp al wel via onder andere hun jaarlijks congres, alleen ontdekte ik toen pas dat ze ook een prijs uitreikten. Toen dacht ik: ik ga het gewoon proberen en ik zie wel waar het schip strand.”

Dat is goed uitgepakt…

“Dat is bijzonder goed uitgepakt, een beetje tegen verwachting in eigenlijk. Ik had de andere scripties gezien en ik dacht ‘nou, het zal wel niet’. Die scripties zagen er ook goed uit en er zaten leuke, interessante onderwerpen tussen. Dus ik was uiteindelijk verrast, want ik had het eigenlijk niet meer verwacht.”

Waarom heb jij de scriptieprijs gewonnen?

“Wat ik begrijp uit het publiek en als ik ook wat verder rondvraag aan andere collega’s, dan is het onderwerp heel aantrekkelijk omdat het een nieuwe benadering is binnen het veld van online hulpverlening. Het meeste onderzoek richt zich op hoe kosteneffectief de behandeling is, hoe deze in elkaar zit en of hij effectief is. Ik heb juist een hele andere benadering genomen, namelijk die van de hulpverlener en in hoeverre deze zich eigenlijk aan de protocollen houdt die opgesteld zijn. Bij nader onderzoek bleek dat dit nog zelfden gedaan is binnen de online hulpverlening. Dit is iets waar binnen de face-to-face behandelingen wel al veel mee gedaan wordt. Wat je daar dan ziet is dat een gesprek wordt opgenomen en aan de hand van een vragenlijst wordt beoordeeld in hoeverre bepaalde vaardigheden aanwezig zijn.  Maar binnen de online hulpverlening is dat bijna niet aanwezig, wat mijn onderzoek dus heel vernieuwend maakt. ”

Kun je nog wat meer vertellen over jouw onderzoek?

“In de kern gaat het om in hoeverre de therapeut zich houdt aan de protocollen en wat voor vaardigheden hij laat zien. We weten uit gewone behandelingen dat je over het algemeen heel goed moet zijn in bijvoorbeeld samenvatten, het tonen van empathie en inlevingsvermogen. Wat ik geprobeerd heb, is een manier te vinden om ook in de online hulpverlening gesprekken te kunnen analyseren op deze belangrijke vaardigheden. Het doel was om daar uiteindelijk een instrument van neer te leggen waarmee je dat ook kunt blijven doen.

Is dit instrument ook een uitkomst van jouw onderzoek?

“Met deze scriptie sta ik eigenlijk een beetje aan de voet van dit instrument. De insteek van mijn onderzoek was vooral een manier te vinden om alle data die er ligt te analyseren. Tim Ziel, met wie ik ook de behandeling heb geanalyseerd, heeft een vervolg  gegeven aan het onderzoek en daar is een duidelijke handleiding uit gekomen met een instrument waarmee de berichten van de hulpverlener ook daadwerkelijk geanalyseerd kunnen worden.

scriptieprijs

Wat betekent het winnen van de scriptieprijs voor jou?

“Toen ik het hoorde was ik een beetje ondersteboven. Wat betekent eigenlijk? Dat vond ik heel moeilijk te zeggen toen. Wat ik nu merk is dat het heel erg helpt om wat naam te geven aan je scriptie. Ook omdat het best wel een innovatief onderwerp is. Het betekent nu voor mij dat het onderwerp niet alleen iets ontzettends leuks is, maar dat deze erkend wordt.  Het is erkenning voor je harde werken eigenlijk door het veld zelf. Niet alleen het onderzoeksveld, maar ook de praktijk die het onderzoek waardevol vindt. Dat vind ik wel een hele mooie meerwaarde, dat de praktijk zoiets heeft van: ‘dit is zinvol, dit gaat de goeie richting op, hier kun je wat mee.’ Ik wil namelijk niet alleen op theoretisch niveau blijven onderzoeken, maar ook vooral  iets aanleveren wat in de praktijk goed bruikbaar is.”

Wat ga je doen met de prijs die je gewonnen hebt?

“Wat betreft het geldbedrag heb ik het weggezet op een spaarrekening. Ik heb samenwoonplannen en wil een huis leuk kunnen inrichten. Misschien dat ik het geld nog wel in een mooie vakantie steek.”

Wat verwacht je van je onderzoeksbaan bij Triple-E?

“Mijn eerste verwachting is eigenlijk dat ik daar vooral netwerk kan opdoen. Mensen leren kennen die in het veld zitten en die op verschillende manieren onderzoek doen naar online hulpverlening. En vooral meer leren over wat er gebeurt in het veld; waar liggen nou echt de speerpunten en wie is waarmee bezig?

Ik heb het plan twee dagen in de week bij Triple-E aan te sluiten voor een aantal weken, omdat ik ook andere banen heb waar ik graag mee aan de slag wil blijven. Ik werk één dag in de week als psycholoog bij Mediant GGZ en ben op als docent verbonden aan Saxion Hogescholen voor de differentiatie ‘Gezondheid & Technologie’ bij de HBO-opleiding Verpleegkunde. Ik vind het hele relevante ervaring om dat toch te blijven onderhouden. Dus in eerste instantie als toevoeging, in de hoop dat ik in de toekomst ook eventueel kan promoveren op een onderwerp in de online hulpverlening. Dat zie ik wel heel sterk zitten.”

Hoe zie je je toekomst verder voor je?

“Ik ben iemand die is geneigd erg vooruit te kijken. Dus ik heb allerlei plannen liggen en ben met allerlei mensen in contact. Maar mijn hoop is eigenlijk om in de toekomst als klinisch psycholoog onderzoek te kunnen doen in de praktijk. Dat kan zijn als face-to-face onderzoeker, maar dat kan ook zijn in de online hulpverlening. Dat is de grote wens, en welke weg ik dan eerst moet nemen of via welke kant ik daarvoor dan moet nemen, dat laat ik ook een beetje over de wisselende markt en de kans die ik krijg.”

 

Ronald Roskam heeft een eigen website: www.ronaldroskam.nl. Hier stelt hij zijn winnende scriptie, de handleiding van het beoordelingsinstrument en een bijbehorend document met bruikbare online quotes beschikbaar.