Een kijkje achter de schermen

Prezens heeft blended CGT behandelingen aangeboden binnen de MasterMind studie. De eerste resultaten van deze studie komen nu beschikbaar. Recent verscheen een artikel waarin de online feedback die de behandelaren geven is geanalyseerd. Centraal stond de inhoud van de feedback en het effect op de uitkomst van de behandeling.

Online feedback is een belangrijk onderdeel van de blended behandeling. Behandelaren geven via het online platform feedback op het huiswerk van patiënten. Hiermee ondersteunen en motiveren zij patiënten tijdens de behandeling, bijvoorbeeld door complimenten te geven: “Wat fijn dat het gelukt is om de eerste les door te nemen en de oefening te maken” of psychoeducatie: “Gedrag is makkelijker te veranderen dan emoties”.

Voor behandelaren kan het geven van online feedback in het begin even wennen zijn. Anders dan tijdens de face-to-face gesprekken met patiënten, staat deze feedback zwart-op-wit. Behandelaren krijgen in de eHealth training instructies voor het geven van feedback om hen op weg te helpen. Zo is het onder andere van belang om de feedback te beperken tot 2 onderwerpen en zinnen te formuleren als hypothesen, bv: “Dat klinkt als…, klopt dat?”.

Resultaten in het kort

  • In totaal analyseerden we 219 feedbackberichten, die door 19 behandelaren naar 45 patiënten zijn gestuurd binnen de blended behandeling voor depressie.
  • De behandelaren maakten het meest gebruik van aanmoedigingen (bv. van toekomstig gedrag), informatie geven (bv. over de volgende module) en bevestigen (bv. door wat de patiënt heeft geschreven samen te vatten of te normaliseren).
  • Er werden meer online sessies afgerond door de patiënten als de behandelaren meer confronteerden. Maar behandelaren maken hiervan weinig gebruik, net als aandringen, bv: “Denk hier nog eens over na en laat mij weten wat je hebt bedacht” of zelfonthullingen zoals “Ik raak ook snel verveeld door sporten”. Uit onderzoek weten we dat de ‘therapeutische’ ontwrichtende technieken effectief kunnen zijn. Het kan dus zinvol zijn de instructies op dit punt nog verder uit te breiden.
  • De behandelaren hielden zich aan de meeste instructies. Vrijwel iedereen begon met een compliment en men was terughoudend met het geven van oplossingen. Anders dan verwacht formuleerden de behandelaren hun zinnen in slechts 10% van de gevallen als hypotheses.
  • De berichten werden in meer dan 80% van de gevallen binnen 3 werkdagen verstuurd en behandelaren beperkten zich tot 2 onderwerpen. Interessant is, dat hoe meer behandelaren zich hielden aan deze twee instructies, des te minder online sessies werden afgerond.

Nieuwsgierig naar alle resultaten?

Klik dan hier voor het artikel in het tijdschrift JMIR. In de bijlagen vind je 3 casusbeschrijvingen met voorbeelden van feedbackberichten voor patiënten die de blended behandeling voor depressie hebben gekregen.