Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research (CASPAR)

Het implementeren van een veiligheidsplan smartphone app voor suïcidale patiënten, gecombineerd met zelfmonitoring (ecological momentary assessment (EMA)).