Proefschrift Ton Vonk Noordegraaf over een interactieve eHealth interventie

Gebruik van eHealth interventie na gynaecologische operatie leidt tot sneller herstel en terugkeer naar werk

Herstel en terugkeer naar werk na gynaecologische (kijkbuis) operaties duurt vaak veel langer dan vanuit medisch perspectief nodig is. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de patiënt en haar (werk) omgeving.

In dit onderzoeksproject werden risicofactoren op een langdurig verzuim na zo’n operatie geïdentificeerd. Tevens werden er focusgroep discussies voor patiënten georganiseerd om inzicht te krijgen in de problemen en behoeften die zij ervaren rondom het hervatten van (werk) activiteiten na een operatie. Hieruit bleek o.a. dat artsen vaak onduidelijke en tegenstrijdige adviezen geven, waardoor het voor patiënten onduidelijk is wanneer ze welke activiteiten mogen hervatten.

Met behulp van een expert-panel (bestaande uit gynaecologen, bedrijfs- en huisartsen), werden gedetailleerde adviezen voor het hervatten van (werk) activiteiten na een operatie geformuleerd.

Proefschrift Ton Vonk NoordegraafEen interactieve eHealth-interventie (www.ikherstel.nl) werd ontwikkeld om patiënten van deze op-maat-gemaakte hersteladviezen te voorzien. Tevens brengt de eHealth interventie herstelproblemen aan het licht, biedt het functionaliteiten ter vergroting van de zelfredzaamheid, geeft het mogelijkheden tot online communicatie (lotgenotencontact) en bevat het een film met veelvoorkomende valkuilen en adviezen voor de periode rondom de operatie en bij terugkeer naar werk. Ook biedt het hulpmiddelen voor zorgverleners en werkgevers.

Door middel van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT), is het effect van deze eHealth-interventie op het herstel en de duurzame terugkeer naar werk onderzocht bij 215 patiënten. Gebruik van de eHealth interventie leidde tot een snellere terugkeer naar werk, lagere pijnintensiteit en betere kwaliteit van leven. Tevredenheid over de eHealth-interventie bij patiënten, zorgverleners en werkgevers was groot.

Gezien het positieve effect van deze relatief goedkope en weinig belastende interventie wordt aanbevolen om deze interactieve website uit te breiden naar andere type operaties.

Ton Vonk Noordegraaf


Op dinsdag 18 juni om 13.45 uur zal Ton Vonk Noordegraaf zijn proefschrift verdedigen
, in de Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105.

 

Via onderstaande link is een uitgebreide samenvatting en het hele proefschrift is terug te vinden:
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/51295