Geschreven door: Els Dozeman

ISRII 2016
Vandaag vlieg ik terug na drie dagen ISRII in Seattle. Het tweejaarlijkse internationale congres over internet interventies ligt achter me. Collega’s uit verschillende continenten, met name Australië, Noord-Amerika en Europa hebben verteld over hun ideeën, ervaringen, visies en plannen. En vandaag neem ik die verhalen allemaal mee naar huis.

Ik kan ze goed gebruiken, de wijze lessen van de pioniers. Er is al zoveel ontwikkeld, er zijn goede en effectieve programma’s voor verschillende psychische aandoeningen. Maar hoe zit het met de implementatie? In Nederland verloopt dat nog moeizaam, net als in andere Europese landen. In Canada zijn ze misschien iets verder gevorderd, en in Australië lopen ze voorop. Wat echter overal lastig blijkt is het vinden van een goede inbedding in, of aansluiting met de reguliere behandeling van patiënten met psychiatrische problemen.

20160418_Els@ISRII

Behandelaar en onderzoeker
U vraagt zich nu vast af wie ik ben en waarom ik hierover schrijf. Welnu, ik werk als verpleegkundig specialist en senior onderzoeker bij GGZ InGeest. Ik ben behandelaar op de polikliniek voor depressie in de specialistische GGZ en doe onderzoek op het gebied van (implementatie van) eHealth. Als behandelaar gun ik mijn patiënten de best mogelijke behandeling. Ik ervaar daarbij zelf de meerwaarde van goed onderzochte e-health ondersteuning, ook bij ernstig depressieve patiënten. Ik gebruik verschillende opties: van videobellen, (apps voor) stemming- en activeringsdagboeken, tot verschillende CGT modules op het gebied van depressie, insomnia en mindfulness. De patiënten reageren hier positief op en knappen minstens zo goed op als binnen mijn reguliere behandeling. Ik kan eigenlijk niet meer zonder eHealth. Best vreemd dus om te merken dat deze mogelijkheid nog maar zo weinig wordt aangeboden aan onze patiënten.

eHealth polikliniek
Binnen GGZ inGeest hebben we daarom besloten de krachten te bundelen. We hebben een aparte polikliniek voor eHealth opgericht: ‘eHealth@Mind’. De polikliniek is onderdeel van GGZ inGeest en verenigt het beste van twee werelden; we hebben een breed aanbod van eHealth behandelingen beschikbaar en een goede aansluiting met reguliere verwijzers en (gespecialiseerde) behandelaren. Patiënten kunnen zich rechtstreeks bij ons aanmelden of ze kunnen via de andere behandelaren snel bij ons terecht. Wanneer blijkt dat er andere zorg nodig is, een gespecialiseerde groepsbehandeling of een opname, dan is dat via onze collega’s goed te regelen.
Het voordeel van een aparte polikliniek is ook dat de behandelaren die daar werken allemaal enthousiast zijn over eHealth. Ook op de ISRII hoorde ik dat enthousiasme en motivatie een belangrijke voorwaarde is om als behandelaar goed met eHealth te kunnen werken. Mogelijk belangrijker dan ervaring en opleiding. Natuurlijk willen we dat beter in kaart brengen. Net zo goed als we effectieve en technisch goed doorontwikkelde producten willen hebben. Hiervoor werken we nauw samen met de eHealth onderzoekers van GGZ inGeest en de afdeling Klinische Psychologie van de VU. ‘eHealth@Mind’ is dan ook een academische werkplaats waar onderzoek en behandeling hand in hand gaan.

Klein beginnenOnline behandelen
‘eHealth@Mind’ heeft de virtuele deuren een kleine maand geleden geopend. We zijn nu nog piepklein, maar zullen heel snel opbouwen naar een breder aanbod en meer behandelaren. De website en de logistieke procedures zijn nog niet volledig ingericht, maar we hebben al wel 19 patiënten die blended behandeling krijgen in het kader van een depressie of een angststoornis. We zijn een team dat de taken onderling verdeelt en dat betekent dat iedereen behandelt en daarnaast ontwikkel taken heeft. Aansturing van logistieke en beheersmatige processen, financiële en juridische taken, dat doen we met elkaar. Wij willen dat de kwaliteit van ons aanbod gewaarborgd is en we zullen dat zorgvuldig monitoren. Wachtlijsten willen we niet hebben, vandaar dat we snel zullen groeien.

Patiënten betrekken
Vanaf het begin hebben we patiënten gevraagd om met ons mee te denken. We hebben een panel samengesteld van ervaringsdeskundigen die we raadplegen over diverse onderwerpen, zoals de naam die we moesten kiezen of de ontwikkeling van een nieuwe app. We willen snel ruimte maken voor ervaringsdeskundigen om als medewerker een plek in te nemen, bijvoorbeeld als coach bij een module voor herstel, of in de voorlichting en communicatie rond onze behandelingen.

Van de ISRII neem ik niet alleen de verhalen en adviezen van collega’s mee naar eHealt@Mind, ook het ongebreidelde optimisme van de Amerikanen heb ik in m’n koffer gestopt. Ik ben er van overtuigd dat ‘eHealt@Mind’ een oplossing kan bieden in het vergroten van de toegankelijkheid van kwalitatief goede behandelingen.

U kunt ons bereiken op ehealthatmind@ggzingeest.nl