In mei 2016 is het eGGZ Centrum van start gegaan. Dit innovatie- en implementatiecentrum is een vervolg op het kennisplatform INPREZE (INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ). Het eGGZ centrum wil een (inter)nationale proeftuin zijn voor eHealth in de GGZ, waarin MKB en kennis- en zorginstellingen samenwerken. Het centrum richt zich niet alleen op kennisdeling, maar ook op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en een succesvolle opschaling van eMental Health. Dit gebeurt door middel van onderzoek, tests, demo’s en integratie-activiteiten.

Wat wil het eGGZ Centrum?
Het eGGZ Centrum wil de centrale plaats zijn voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie van eHealth in de GGZ. Alle disciplines werken hier samen om eHealth te integreren in de GGZ. Dat houdt in dat er op alle niveaus kennisdeling en ontwikkeling plaatsvindt. Er zullen onder andere VR apps worden geproduceerd, die ook kunnen worden ingezet voor zelfhulp en preventie. Ook wordt gewerkt aan kostenefficiënte wetenschappelijke evidentie/validatiemethodieken. eHealth heeft de toekomst: het levert niet alleen een kostenbesparing op voor de GGZ, maar biedt ook een betere dienstverlening: gepersonaliseerd, 24/7 toegankelijk en betaalbaar.

De plannen

  • Kennis bundelen en uitwisselen door middel van bijeenkomsten.
  • Ontwikkelen van een onderzoeksmodel dat validatie versnelt (de zgn. ‘Dutch approach’).
  • Vier Virtual Reality (VR) apps voor de GGZ, gericht op de behandeling van depressie, angst en PTSS.
  • Verder ontwikkelen van de digitale Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en Mijn ZRM (GGD Amsterdam).
  • Praktische eGGZ trainingen voor professionals in de GGZ.
    Bijdragen aan een effectievere technische implementatie.

Samenwerking
Het kennisplatform staat of valt met een goede samenwerking. Het is zaak dat zoveel mogelijk GGZ-aanbieders, huisartsen, onderzoekers, ICT-ontwikkelaars, gemeenten (Wmo), zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden hieraan meewerken.

Bijeenkomsten en conferenties
Het eGGZ Centrum organiseert enkele grote conferenties en een aantal kleinere bijeenkomsten voor experts over eGGZ-producten. Thema’s zijn bijvoorbeeld: de integratie van eGGZ in werkprocessen; (kosten)effectieve eGGZ-toepassingen; ‘best practices’ en beleidsontwikkeling. U wordt dan optimaal geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-health in de GGZ.
Deelname is gratis, mede door subsidie van de Europese Unie en de provincie Noord-Holland.

Startconferentie
Op 16 februari wordt het eGGZ Centrum officieel gelanceerd met een startconferentie in Amsterdam, Het centrale thema is de implementatie van eMental Health in de GGZ  Meer weten of deelnemen? klik hier.

Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor alle overige bijeenkomsten per e-mail, t.a.v. dhr. Corné Versluis: c.versluis@arq.org, onderwerp ‘Deelname eGGZ Centrum’. Aanmelding is niet nodig als u eerder al bijeenkomsten bezocht in het kader van INPREZE. Alvast bedankt!
Meer informatie: www.e-mence.org/eggz.