nieuws berichten voor op de voorpagina

Jaarlijks looft de non-profit organisatie ‘Gesundheit und Medizin in Erlangen e.V’ een prijs uit voor een innovatief project dat de gezondheidszorg in Erlangen helpt verbeteren. In 2017 ontving het Duitse E-COMPARED team, geleid door Ingrid Titzler en David Ebert de ‘Erlanger Medizinpreis 2017’ in de categorie medische zorg. Lees het volledige artikel hier (Engelstalig).

De Vrije Universiteit voert in opdracht van Zorginstituut Nederland een literatuurstudie uit naar de vraag of en hoe E-health kan bijdragen aan het vergroten van therapietrouw voor patiënten met longziekten. Hierbij wordt specifiek gericht op de longziekten astma, obstructieve slaapapneu, en chronische obstructieve longziekten (COPD). 

‘Zinnige zorg’
Zorginstituut Nederland is sinds 2013 gestart met het programma ‘Zinnige Zorg’. Binnen dit programma wordt de zorg in het basispakket systematisch doorgelicht, om te beoordelen of therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Want: iedere verzekerde heeft recht op goede zorg. Binnen dit programma zoekt Zorginstituut Nederland naar instrumenten waarmee de zorgkwaliteit verbeterd kan worden, gezondheidswinst kan toenemen, en interventies efficiënter kunnen worden ingezet om onnodige kosten te vermijden. Vanuit het aandachtsgebied Hart Vaat en Long, is er interesse in de vraag of E-health als instrument een bijdrage kan leveren aan het verhogen van therapietrouw.

E-health ter bevordering van therapietrouw
E-health is een veelbelovend middel om de geringe therapietrouw van patiënten met longziekten te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektronische herinneringen om medicatie in te nemen, een website met interactieve modules en voorlichting over therapietrouw, educatiemateriaal via een app of e-mail, of feedback per SMS over medicatie inname.

Literatuurstudie
Door middel van een systematische literatuurstudie wordt onderzocht of en hoe E-health ingezet kan worden ter vergroting van de therapietrouw binnen de behandeling van de drie longziekten astma, obstructieve slaapapneu, en COPD. Gezocht is naar publicaties vanaf het jaar 2000, die in het Engels of het Nederlands gepubliceerd zijn in een wetenschappelijk tijdschrift. Naast de add-on meerwaarde van E-health op het gebied van therapietrouw, wordt er vervolgens ook gekeken of een hogere therapietrouw samenhangt met betere gezondheidsuitkomsten van de patiënt.

Aanpak
Er is een systematische zoektocht naar literatuur uitgevoerd in verschillende databases. Er zijn ruim 3000 potentieel relevante artikelen gevonden. Op dit moment worden alle titels en abstracts bekeken om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor deze literatuurstudie. Hierna zullen de artikelen die door deze eerste screening komen, in zijn volledigheid gelezen worden om te bepalen of ze worden meegenomen in ons onderzoek.
De studie zal een overzicht geven van de onderzochte E-health interventies, en de mate waarin deze succesvol zijn geweest in het bevorderen van de therapietrouw van longpatiënten.
Indien mogelijk worden de resultaten van alle studies samengevat in een meta-analyse.

Projectleider: Prof. Dr. Heleen Riper, Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofd-uitvoerder: Dr. Jiska Aardoom, Vrije Universiteit Amsterdam
Assistent-uitvoerder: Lisa Loheide-Niessman, Vrije Universiteit Amsterdam
Opdrachtgever: Dr. Hans Ossebaard, Zorginstituut Nederland

E-Mental-Health Implementation: The digital revolution in mental healthcare

Maandag 11 juni 2018, 12.00 – 16.00
Haus der Universität Düsseldorf | Schadowplatz 14| 40212 Düsseldorf | Duitsland

E-mental health heeft veel potentie. Een paar pluspunten: patienten worden weerbaarder, het is kosteneffectief en kan onafhankelijk van tijd en plaats worden ingezet. In heel Europa worden nationale en transnationale initiatieven, onderzoeksprojecten en netwerken ontwikkeld. Toch verloopt de inplementatie van e-mental health in de gezondheidszorg in Duitsland langzaam. Er is behoefte aan modellen die een succesvolle en kwalitatief goede implementatie kunnen waarborgen en stimuleren. Ook ontbreken veilige e-mental health toepassingen. Hert is kortom hard nodig dat er ontwerpen komen voor duurzame implementatie.

Hoe kunnen we omgaan met deze implementatie uitdagingen op het gebied van e-mental health? Wat zijn de toelatingseisen voor de Duitse gezondheidszorg? Wat is er nodig om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen? Hoe kan de kwaliteit en veiligheid van  e-mental health toepassingen worden gegarandeerd? En welke best practice-voorbeelden zijn er?

Deze onderwerpen en vragen rondom het gebruik van digitale toepassingen in de ggz komen in het seminar op 11 juni aan de orde. Wij nodigen u van harte uit deze interessante dag met lezingen en discussie bij te wonen. Wij verwachten deelnemers uit het veld van de gezondheidszorg, wetenschap, politiek en ontwikkelaars van digitale toepassingen. Het seminar is gratis, maar registratie vooraf is noodzakelijk. Registreer u online via www.dgppn.de. Binnenkort volgt het gedetailleerde programma. Er is een aanvraag gedaan voor certificering volgens het Duitse CME systeem.

In 2018 bestaat de Nederlandse Prix Galien 25 jaar. Dit jaar is er een nieuwe prijs toegevoegd aan het pakket: de Prix Galien MedTech Award. Deze Award, een gouden medaille, wordt uitgereikt aan waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener. In aanmerking voor de Prix Galien MedTech Award komen innovaties op het gebied van medische apparatuur, diagnostica, E-health oplossingen, robotics, domotica, wearables/draagbare technologie, remote monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg, virtual & augmented reality en ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products).
Kandidaten aanmelden kan tot 13 april!

Zie ook het Reglement Prix Galien MedTech Award 2018 ( download als pdf). Meer informatie : www.prixgalien.nl.

Wat betekent het gebruik van e-mental health voor de kennis en vaardigheden van de GGZ professional van nu en van de toekomst?

Het tweede NederlandseeMEN seminar op 10 april 2018 staat in het teken van de integratie van e-mental health in curricula en het nascholingsaanbod. Onder andere met expert keynote sprekers, interactieve workshops en innovatieve zorg- en onder-wijspitches.

Meer informatie: https://academy.arq.org/eMentalHealthConference2018curriculum