Nederlandstalig nieuws

Slotconferentie eGGZ Centrum

Marketing & innovatie voor meer e-Mental Health

Mensen met psychische problemen kunnen sneller grip krijgen op hun leven als zij gebruik maken van digitale toepassingen en interventies: e-mental health. Hoewel er verschillende goede toepassingen zijn ontwikkeld, worden ze in ons land nog lang niet voldoende ingezet. Belangrijke struikelblokken lijken de marketing te zijn en een goede innovatieve aanpak. In de slotconferentie van het eGGZ Centrum worden deze twee thema’s nader uitgewerkt.

Het eGGZ Centrum is drie jaar geleden gestart en sluit nu de projectfase af. In deze periode ontwikkelde het centrum in samenwerking met MKB, kennis- en zorginstellingen verschillende e-mental health toepassingen. Vanaf volgend jaar gaat eGGZ Centrum door als kennis- en ontwikkelcentrum op het gebied van e-mental health. Vanzelfsprekend werken alle partijen hierin samen. Het is een belangrijke doelstelling om door deze integrale aanpak de integratie van e-mental health in de GGZ te verbeteren.

Hoewel er in Nederland behoorlijk veel nieuwe producten worden ontwikkeld, blijft het daadwerkelijk gebruik van e-mental health achter. Instellingen en ook verzekeraars, aarzelen om dit in te zetten. Deze situatie roept allerlei vragen op. Hoe komt dat? Verloopt het in de markt zetten van e-mental health niet goed? Welke belemmeringen worden hier gesignaleerd en hoe kunnen deze worden opgelost? Wordt er uberhaupt aan marketing gedaan in de GGZ? Vraagt de invoering van e-mental health een andere manier van werken? Is dit een specifieke GGZ-problematiek of hebben andere sectoren, bijvoorbeeld de somatische zorg, hier ook last van?

Innovatie en marketing: de twee hoofdlijnen van deze conferentie, die met workshops, lezingen en discussies hopelijk ook de sfeer ademt van de integrale aanpak van het eGGZ Centrum. Sprekers zijn onder andere: Hans Luykx, operationeel manager IJsfontein, Henry Robben, hoogleraarmarketing en innovatiemanagement Nyenrode Business University, Rob Pieters, Hoogleraar Kinderoncologie Universiteit Utrecht; CMO – Lid raad van bestuur Prinses Maxima Centrum Heleen Riper, hoogleraar e-mental health Vrije Universiteit en Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie Erasmus Universiteit. De dagvoorzitter is Floortje Schoevaart.

Tijd
Donderdag 21 november, 12.00 – 17.00 uur

Plaats
IJsfontein
Kattenburgerstraat 5, Pand 024 (Marineterrein)
1018 JA Amsterdam

Organisatie:
Arq Psychotrauma, Vrije Universiteit

Inschrijven
https://academy.arq.org/eGGZ-snellerbeterhoe

Meer informatie:
Corné Versluis, c.versluis@arq.org
Marleen Swenne, m.l.swenne@vu.nl

Free seminar about implementation of e-mental health

VU University Amsterdam, The Netherlands, 28 March 2019

In the past 15 years implementation of e-mental health has been slow in the Netherlands and in most other countries around the world. The implementation challenges and the disruptive nature of this innovative technology are evident and the urgency is clear. However, moving towards structural and effective use of e-mental health in ‘blended care’ has not yet been achieved. More and more patients have to wait for care and current health care spending is becoming unsustainable. Increased demand and new reimbursement structures are now forcing implementation in the Netherlands. The urgent question is: how can you adapt to this new reality, and make your organisation future prove?! 

This thematic seminar is organized by Arq psychotrauma expert group, VU university and eMEN partners and focuses on finding workable and costs effective implementation solutions. Case studies and ‘best practices’ will provide you, as manager, treatment professional, policy maker, researcher and product developer with practical insides on how to effectively integrate this technology into ‘normal’ mental health treatment. Four interesting workshops and several pitches complete the program.

Get ready, the future is coming!

Download the program (pdf): Dutch or English

Subscribe here.

Deelnemers aan internet-therapieën voor problematisch alcoholgebruik verminderen hun alcoholconsumptie gemiddeld met 5 glazen per week méér dan deelnemers uit de controlegroep die geen therapie volgden.

Volgers van deze therapieën hadden ook meer dan twee keer zoveel kans om na afloop niet meer te drinken dan de richtlijn voor laag risicodrinken aangeeft. Deze richtlijn ligt voor vrouwen op maximaal 14 glazen per week en voor mannen 21 glazen.

Succesvol met en zonder professionele hulp
Onderzoeker Heleen Riper van Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit: ”Mannen én vrouwen hebben baat bij deze therapieën. Dit geldt voor verschillende leeftijdsgroepen en typen van probleemdrinkers: van licht tot zwaar. Deze therapieën kunnen met en zonder professionele hulp succesvol aangeboden worden, direct via het internet of via de huisarts. Professionele begeleiding bij het volgen van deze therapieën vergroot de kans om minder te gaan drinken in vergelijk met onbegeleide varianten.” 
Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift PlosMedicine. https://journals.plos.org/plosmedicine/

Vroegtijdige herkenning is van belang
Tijdens de komende feestdagen zal bij menigeen de drank rijkelijk vloeien. Daarna zullen velen, jong én oud, zich weer voornemen om in het nieuwe jaar toch echt minder te gaan drinken. Dit blijkt echter niet gemakkelijk. Men kijkt liever niet naar de negatieve individuele gezondheids- en sociale gevolgen, noch op de korte, noch op de lange termijn. 
Feit is dat 1 op de 10 Nederlanders regelmatig teveel drinkt. Dit percentage ligt nog veel hoger wanneer we de nieuwe richtlijn uit 2015 hanteren: niet meer dan één glas alcohol per dag. Het Nationaal Preventieakkoord noemt niet voor niets het terugdringen van probleemdrinken als een van de drie speerpunten naast roken en obesitas. Bekend is dat vroegtijdige herkenning van problematisch alcoholgebruik dit gedrag kan keren, bijvoorbeeld met behulp van digitale therapieën.

Effectiviteit en persoonlijke kenmerken
Nog niet bekend was of de effectiviteit van deze therapieën beïnvloed wordt door bijvoorbeeld persoonlijke kenmerken van de drinker, zoals geslacht (m/v), leeftijd of ernst van het probleemdrinken en of professionele begeleiding er wel of niet toe doet.  De individuele patiënten-data meta-analyse (IPDMA) die is uitgevoerd door de VU, GGZ inGeest en Amsterdam UMC geeft als eerste een antwoord op deze vragen. Hiervoor zijn in deze internationale studie de data van 14.198 probleemdrinkers geanalyseerd.

Een kijkje achter de schermen

Prezens heeft blended CGT behandelingen aangeboden binnen de MasterMind studie. De eerste resultaten van deze studie komen nu beschikbaar. Recent verscheen een artikel waarin de online feedback die de behandelaren geven is geanalyseerd. Centraal stond de inhoud van de feedback en het effect op de uitkomst van de behandeling.

Online feedback is een belangrijk onderdeel van de blended behandeling. Behandelaren geven via het online platform feedback op het huiswerk van patiënten. Hiermee ondersteunen en motiveren zij patiënten tijdens de behandeling, bijvoorbeeld door complimenten te geven: “Wat fijn dat het gelukt is om de eerste les door te nemen en de oefening te maken” of psychoeducatie: “Gedrag is makkelijker te veranderen dan emoties”.

Voor behandelaren kan het geven van online feedback in het begin even wennen zijn. Anders dan tijdens de face-to-face gesprekken met patiënten, staat deze feedback zwart-op-wit. Behandelaren krijgen in de eHealth training instructies voor het geven van feedback om hen op weg te helpen. Zo is het onder andere van belang om de feedback te beperken tot 2 onderwerpen en zinnen te formuleren als hypothesen, bv: “Dat klinkt als…, klopt dat?”.

Resultaten in het kort

  • In totaal analyseerden we 219 feedbackberichten, die door 19 behandelaren naar 45 patiënten zijn gestuurd binnen de blended behandeling voor depressie.
  • De behandelaren maakten het meest gebruik van aanmoedigingen (bv. van toekomstig gedrag), informatie geven (bv. over de volgende module) en bevestigen (bv. door wat de patiënt heeft geschreven samen te vatten of te normaliseren).
  • Er werden meer online sessies afgerond door de patiënten als de behandelaren meer confronteerden. Maar behandelaren maken hiervan weinig gebruik, net als aandringen, bv: “Denk hier nog eens over na en laat mij weten wat je hebt bedacht” of zelfonthullingen zoals “Ik raak ook snel verveeld door sporten”. Uit onderzoek weten we dat de ‘therapeutische’ ontwrichtende technieken effectief kunnen zijn. Het kan dus zinvol zijn de instructies op dit punt nog verder uit te breiden.
  • De behandelaren hielden zich aan de meeste instructies. Vrijwel iedereen begon met een compliment en men was terughoudend met het geven van oplossingen. Anders dan verwacht formuleerden de behandelaren hun zinnen in slechts 10% van de gevallen als hypotheses.
  • De berichten werden in meer dan 80% van de gevallen binnen 3 werkdagen verstuurd en behandelaren beperkten zich tot 2 onderwerpen. Interessant is, dat hoe meer behandelaren zich hielden aan deze twee instructies, des te minder online sessies werden afgerond.

Nieuwsgierig naar alle resultaten?

Klik dan hier voor het artikel in het tijdschrift JMIR. In de bijlagen vind je 3 casusbeschrijvingen met voorbeelden van feedbackberichten voor patiënten die de blended behandeling voor depressie hebben gekregen.

In de zomernieuwsbrief van het eMEN-project (e-mental health in NW-Europa) onder andere aandacht voor StopBlues, een app voor het omgaan met psychische problemen en suicidepreventie (Frankrijk), HappyCare, een online training voor werknemers die mentaal steviger in hun schoenen willen staan (België), recente seminars in Edinburgh (mei) en Düsseldorf (juni) en voor het e-mental health beleid in Europa. Download de pdf.

naar de eMEN-website