Artikelen door Marleen Swenne

Triple-E als ‘versneller’

Jan H Smit is 57 jaar, opgeleid als methodoloog, hoogleraar psychiatrie, directeur onderzoek en innovatie bij Ingeest en onder meer ook secretaris van Triple-E. Hij ‘wordt niet gelukkig van een boek lezen op de bank’, maar wel van alle mogelijke outdoor-activiteiten. En vooral ook van zijn werk.

e-MEN: e-Mental Health project Noord-West Europa

eMEN wil het eerste EU-platform ontwikkelen voor innovatie en implementatie van eMentalHealth. De deelnemende landen zijn Nederland (projectleiding St. Arq), België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en de UK. Het project wordt gesubsidieerd door het Interreg North West Europe programme en loopt van juni 2016 tot eind 2019. Binnen Europa groeit de vraag naar goede geestelijke gezondheidszorg […]

eGGZ Centrum: platform & proeftuin

In mei 2016 is het eGGZ Centrum van start gegaan. Dit innovatie- en implementatiecentrum is een vervolg op het kennisplatform INPREZE (INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ). Het eGGZ centrum wil een (inter)nationale proeftuin zijn voor eHealth in de GGZ, waarin MKB en kennis- en zorginstellingen samenwerken. Het centrum richt zich niet alleen op kennisdeling, […]

De Implementatie van Innovatie

Startconferentie eGGZ Centrum in Amsterdam, 16 februari 2017, 10:00 – 17:00 uur Binnen het eGGZ Centrum worden kansrijke innovatieve virtual reality producten ontwikkeld en in de markt gezet. Dit kan alleen dankzij intensieve samenwerking tussen MKB, kenniscentra en zorginstellingen. Het uiteindelijke doel is een snellere en bredere opschaling van e-mental health, waardoor een grotere groep patiënten kan worden bereikt. Onderwerpen De afgelopen […]

MasterMind: eMentalHealth van Groenland tot Turkije

7e consortium meeting in Turijn, oktober 2016 MasterMind (gestart in 2014) is een Europees project dat strategieën ontwikkelt voor het implementatie van eMental Health-interventies in vijftien verschillende regio’s in Europa. Het gaat om Cognitieve Gedragstherapie en videoconferencing. In februari 2017 worden de resultaten gepresenteerd. Recent is een vervolgproject gehonoreerd genaamd ImpleMentAll, dat zal starten in januari. […]