Artikelen door Marleen Swenne

,

eMEN internationaal seminar over implementatie van e-health in de GGZ

Op 11 juli 2017 vindt het eerste in Nederland georganiseerde eMEN seminar plaats. Ondanks snelle technologische ontwikkelingen blijft grootschalige inzet van e-mental health in de GGZ tot nu toe uit. eMEN is een groot Europees e-health project dat de kansen die de technologie ons biedt optimaal wil toepassen in de GGZ, zodat deze betaalbaar en voor […]

,

eGGZ Centrum

Op 16 februari jl vond de startconferentie plaats van het eGGZ Centrum, dat een vervolg is op INPREZE. Eigenlijk meer dan een vervolg: waar INPREZE vooral gericht was op kennis delen, gaat het eGGZ Centrum een stap verder. Het zal eMental health producten borgen, doorontwikkelen en succesvol implementeren. Achter de schermen is al sinds 1 […]

Triple-E als ‘versneller’

Jan H Smit is 57 jaar, opgeleid als methodoloog, hoogleraar psychiatrie, directeur onderzoek en innovatie bij Ingeest en onder meer ook secretaris van Triple-E. Hij ‘wordt niet gelukkig van een boek lezen op de bank’, maar wel van alle mogelijke outdoor-activiteiten. En vooral ook van zijn werk.

e-MEN: e-Mental Health project Noord-West Europa

eMEN wil het eerste EU-platform ontwikkelen voor innovatie en implementatie van eMentalHealth. De deelnemende landen zijn Nederland (projectleiding St. Arq), België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en de UK. Het project wordt gesubsidieerd door het Interreg North West Europe programme en loopt van juni 2016 tot eind 2019. Binnen Europa groeit de vraag naar goede geestelijke gezondheidszorg […]

eGGZ Centrum: platform & proeftuin

In mei 2016 is het eGGZ Centrum van start gegaan. Dit innovatie- en implementatiecentrum is een vervolg op het kennisplatform INPREZE (INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ). Het eGGZ centrum wil een (inter)nationale proeftuin zijn voor eHealth in de GGZ, waarin MKB en kennis- en zorginstellingen samenwerken. Het centrum richt zich niet alleen op kennisdeling, […]