Het is alweer drie jaar geleden dat het Mastermind project van start ging. In januari 2017 vond de slotconferentie plaats – tijd om terug te kijken op de doelstellingen en voorlopige resultaten van Mastermind.

Mastermind is een door de EU gefinancierd implementatieproject, dat de volgende vier doelstellingen had:
1) het implementeren en opschalen van online cognitieve gedragstherapie en beeldbellen bij de behandeling van depressie in vijftien Europese regio’s. Zie: http://mastermind-project.eu/partners.
2) de implementatie van online cognitieve gedragstherapie doorvoeren in twee fasen: een koplopersgroep en een groep volgers.
3) een systematische evaluatie met behulp van MAST (Model for ASsessment of Telemedicine applications) en
4) de behandeling aanbieden aan tenminste 5000 patiënten.
Mastermind moet resulteren in richtlijnen voor het implementeren en opschalen van internet ondersteunde CGT en beeldbellen in alle regio’s van Europa.

Verschillen
Op de conferentie gaf projectcoördinator Claus Duedal Pederson een mooi overzicht van de doelstellingen en enkele voorlopige resultaten. Mastermind heeft inderdaad een boost gegeven aan het gebruik van CGT en beeldbellen in de deelnemende regio’s. Het aantal geïncludeerde patiënten was hoger dan het aanvankelijk gestelde doel, namelijk 11.573. De ‘tweede fase’, de ‘volgers’ (zoals een aantal Spaanse regio’s, Estland en Italië) namen informatie en strategieën over van de ’koplopers’ (bv. Nederland, Duitsland, Schotland) en hebben inmiddels CGT-oplossingen geïmplementeerd. De systematische evaluatie met behulp van MAST is nog niet afgerond. Tijdens de conferentie werden al wel enkele resultaten gepresenteerd, bijvoorbeeld over de verschillen tussen de landen in de wijze waarop online CGT en beeldbellen wordt toegepast en over de verschillen in effectiviteit en veiligheid (<0,1% zelfmoordpogingen). De final reports volgen vanaf mei 2017.

You Tube
Tijdens de conferentie werden ook meer algemene aspecten van innovatie in de gezondheidszorg besproken, in het bijzonder van eHealth bij psychiatrische aandoeningen. Heleen Riper gaf een interessante presentatie over deze ontwikkelingen. Verder werden in een paneldiscussie de ervaringen in de specialistische GGZ in Nederland gepresenteerd. Dit was een mooi moment om nog eens aandacht te besteden aan de eHealth polikliniek die vorig jaar werd gestart door GGZ inGeest (eHealth@Mind). De hele conferentie kan worden bekeken op Youtube.

Uitdaging
Een positief resultaat van Mastermind is zonder meer dat het gebruik van online CGT en beeldbellen op grotere schaal is toegepast. Toch is het percentage patiënten dat hiermee bereikt wordt nog betrekkelijk laag. Zelfs in Nederland, waar de omstandigheden zeer gunstig zijn (de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is positief over eHealth, verzekeringsmaatschappijen vergoeden eHealth behandelingen, geestelijke gezondheid-organisaties bieden de technische oplossingen aan etc.) is het aantal mensen dat gebruik maakt van online CGT voor depressie nog laag (meestal minder dan 10% van de behandelingen). Alhoewel de effectiviteit is aangetoond bij grote groepen mensen vooral in de algemene bevolking, is in feite nog niet duidelijk hoe goed online CGT en beeldbellen werken in de reguliere praktijk, welke factoren deze behandeling belemmeren of juist bevorderen. Mastermind zal op deze vragen zeker antwoorden kunnen geven, maar het blijft nog steeds een uitdaging om de verworven kennis met succes te finetunen en in te zetten om het gebruik van online CGT en beeldbellen te bevorderen. Daarom zullen een aantal leden van het Mastermind onderzoeksconsortium gaan samenwerken in een ander project, ImpleMentALL dat tot doel heeft om meer gedetailleerd aandacht te besteden aan het implementatieproces in verschillende organisaties. Hopelijk kan dit succesvolle consortium hiermee opnieuw een bijdrage leveren aan verdere implementatie van deze belangrijke zorgvernieuwing in de depressiebehandeling.