suicorev2

CASPAR (Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research) is een onderzoek naar een smartphone app voor wie aan zelfmoord denkt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit ontwikkelen de app samen met suïcidale patiënten. Zij kunnen zichzelf monitoren met de app en hebben zo altijd een veiligheidsplan bij zich.

Suïcide, wat kun je doen?
Het aantal mensen dat per jaar overlijdt aan suïcide stijgt in Nederland. Het denken aan zelfmoord hangt bijna altijd samen met depressie en andere psychische problemen. Ongeveer 40% van de mensen die overlijden aan suïcide was in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg. De zorg heeft dus een belangrijke taak bij het terugdringen van het aantal suïcides. Daar zit een grote uitdaging, want suïcidaal gedrag speelt zich meestal af buiten de behandelkamer. Een patiënt die zich in gesprek met de behandelaar nog goed voelt kan op een later moment alsnog een suïcidepoging doen.

Mobiel veiligheidsplan
Om deze patiënten een vangnet te kunnen bieden dat altijd beschikbaar is, wordt een smartphone app ontwikkeld waarmee zij altijd een veiligheidsplan bij zich hebben, waar ze ook zijn. De patiënt en diens behandelaar vullen samen het veiligheidsplan in. Het bevat onder andere een lijst van telefoonnummers van bekenden die gebeld kunnen worden, een knop om meteen te chatten met een vrijwilliger, manieren om afleiding te zoeken en foto’s van mensen waar de patiënt om geeft. Er wordt nog onderzocht of er ook andere functies bij kunnen, zoals een boodschap van de patiënt zelf die zichzelf vertelt dat het gevoel van hopeloosheid ook weer over gaat.

Zelfmonitoring
Deze app krijgt ook functies voor zelfmonitoring. Patiënten kunnen dagelijks vragen invullen als ‘Wat is je stemming op dit moment?’ of ‘Voel je je gesteund door je familie of vrienden?’. Omdat op smartphones continu informatie verzameld wordt over bijvoorbeeld locatie en app gebruik kan per persoon in beeld worden gebracht hoe al deze factoren op een unieke manier samenhangen. Als patiënt kun je jezelf hiermee in de gaten houden en kun je zien waar en wanneer het goed of slecht met je gaat. Is je stemming het laagst als je ’s avonds alleen thuis bent? Of juist als je ‘s ochtends opstaat? Voel je je beter als je met je moeder belt? Deze informatie levert ook belangrijke input voor de behandelaar, die meer zicht krijgt op het leven van de patiënt.

Samenwerking
Dit project wordt uitgevoerd door onderzoekers, behandelaars en patiënten zelf. De Vrije Universiteit werkt hierin samen met drie GGZ instellingen, namelijk Parnassia, GGZ Delfland en GGZ inGeest en met buitenlandse experts uit onder andere Glasgow en Kopenhagen.

Meer informatie
Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw en loopt van november 2016 tot december 2020. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dr W. van Ballegooijen (projectleider). w.van.ballegooijen@vu.nl