Op 25 september a.s. vindt de volgende Triple-E bijeenkomst plaats, met als thema “Een andere kijk op eHealth: de maatschappelijke betekenis van mensverbetering”. Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan eHealth vanuit het  perspectief van human enhancement (mensverbetering). Hierbij worden technologieën ingezet om de competenties van ‘gezonde mensen’ te verbeteren en te versterken. Hoe kunnen we ook binnen het domein van eHealth onderzoek meer gebruik maken van het conceptuele kader van human enhancement zowel op het niveau van  patiënten als de samenleving. We hebben dr. Jacqueline de Jong uitgenodigd om met ons over dit thema in gesprek te gaan. Lees meer