eGGZ Centrum: platform & proeftuin


eggzcentrum
25 november, by Marleen Swenne

In mei 2016 is het eGGZ Centrum van start gegaan. Dit innovatie- en implementatiecentrum is een vervolg op het kennisplatform INPREZE (INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ). Het eGGZ centrum wil een (inter)nationale proeftuin zijn voor eHealth in de GGZ, waarin MKB en kennis- en zorginstellingen samenwerken. Lees meer →


De Implementatie van Innovatie: Startconferentie eGGZ Centrum


ARQ-Dig-SAVE_THE_DATE-C.indd14 november, by Marleen Swenne

De multidisciplinaire implementatie aanpak van e-mental health in de GGZ. Startconferentie eGGZ Centrum in Amsterdam, 16 februari 2017, 10:00–17:00 uur. Lees meer →

MasterMind: eMentalHealth van Groenland tot Turkije


turijn-img_90614 november, by Marleen Swenne

MasterMind (gestart in 2014) is een Europees project dat strategieën ontwikkelt voor implementatie van eMental Health-interventies in vijftien verschillende regio’s in Europa. Het gaat om Cognitieve Gedragstherapie en videoconferencing. In februari 2017 worden de resultaten gepresenteerd. Recent is een vervolgproject gehonoreerd genaamd ImpleMentAll, dat zal starten in januari. Christiaan Vis coördineert het wetenschappelijke deel van het onderzoek en geeft in dit interview alvast een voorproefje. Lees meer →

Symposium Innovating healthcare


save-the-date22 oktober, 2016, by Christiaan Vis

Symposium over Implementation Science op 19 januari 2017. Centraal staat de implementatie wetenschap. Hoe kunnen we evidence-based interventies en richtlijnen in de dagelijkse praktijk implementeren? Verschillende theorieen en ervaringen met (on)succesvolle implementatie worden besproken door onder andere de keynote speakers professor Carl May en professor Marcia Ory. Lees meer →

Nieuw onderzoek: zelfmoordpreventie op je telefoon


suicorev223 september, 2016, by Wouter van Ballegooijen

CASPAR (Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research) is een onderzoek naar een smartphone app voor wie aan zelfmoord denkt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit ontwikkelen de app samen met suïcidale patiënten. Zij kunnen zichzelf monitoren met de app en hebben zo altijd een veiligheidsplan bij zich. Read more →

Kansen voor West en Interreg van start!


van-start-gaan6 juni, 2016 by Marleen Swenne

Triple-E & ARQ lanceerden op 6 juni 2016 de start van twee geïntegreerde samenwerkingsprojecten: Kansen voor West en Interreg. Het doel is ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van eHealth-projecten. Lees meer→

Smart Mental Health: Accessible, Acceptable & Cost-Effective.


smarthealth

Onder die titel publiceerde Heleen Riper 25 mei 2016 in het Spaanse SmartHealth webmagazine een gast-column. Ze heeft goed nieuws maar ook minder goed nieuws.
Lees hier de column (Engelstalig) smartandhealth.com →

Triple-E is een kennisnetwerk en –platform van VUmc, VU, GGZ inGeest en ARQ. Triple-E richt zich op het bevorderen van digitale technologieën & nieuwe media (eHealth) in de (geestelijke) gezondheidszorg. Dit gebeurt door het onderzoeken, ontwikkelen en initiëren van e(Mental)Health toepassingen. lees meer >>

Blog